'Mabel Matiz ve Manuş Baba' Mersin'de konser verdi 'Mabel Matiz ve Manuş Baba' Mersin'de konser verdi

Üst çene kemiği olmayan hastlara implant yapılmasını sağlayan zigoma implant yönetiminin detayları anlatan Dr. Dt. Sancar Şimşek, tedavinin önemli detaylarını şu şekilde anlattı;

"Zigoma yani elmacık kemiği implantları, üst çene kemiği olmayan hastalar için son derece önemli. Bu yöntem, üst çene kemiği olmadığı için implant yapılamayan hastalarda implant yapılabilmesini sağlıyor

Erken diş kayıpları, dişeti hastalıkları, tümör çıkarılması gibi sistemik ve lokal faktörler neticesinde maksilla olarak isimlendirdiğmiz üst çenede ileri derecede kemik erimesi meydana gelebilir. İleri derecede kemik erimesine uğramış üst çene kemiğinin rehabilitasyonu için geleneksel tam protez ya da kemik grefti kullanılarak yapılan implant destekli protez, tedavi seçenekleri arasındadır. Bununla birlikte, 1998 yılında Branemark tarafından; ileri derecede kemik kaybına uğramış üst çeneye sahip hastalarda alternatif bir tedavi seçeneği olarak zigoma implantları tanıtılmıştır.
Literatürde farklı yazarlar tarafından yapılan araştırmalarda zigoma implantlarının başarı oranının yüzde 75-100 arasında olduğu bildirilmiştir. Bu sonuçlar zigoma implantlarının geçerli bir tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir.

ÜST KEMİĞİ OLMAYANA YAPILIR

Amaç; dental implantların ve sinus lifting operasyonlarının yapılamadığı durumlarda ileri derecede kemik kaybına uğramış üst çenelerde yapılacak protezin tutuculuğunu sağlayarak hastaların rehabilitasyonunu artırmaktır.

Elmacık kemiği zigoma implantları genellikle genel anestezi altında, bazen de lokal anestezi ile yerleştirilir. Sedasyon ile uygulama son dönemlerde çok tercih edilmektedir. Normal implant uygulamasına göre biraz daha zor bir uygulamadır Zigoma implantının en büyük avantajı, üst çene kemiği olmadığı için implant yapılamayan hastalara implant yapılabilmesidir.
Kemik erimesi olan bu tip hastalarda uzun ve pahalı olan yeni kemik oluşturma işlemine gerek duyulmaz. Her hastada olan elmacık kemiklerine implantlar yerleştirilerek hastalara sabit ve hızlı protezler yapılabilir. Diğer bir avantajı ise üst çenelerinden, kaza ve kanser gibi hastalıklar sonunda çenesi çıkartılmış hastalara da güvenle yapılabilmeleridir.

SARKIK SİNÜSLERİ ÖNLER

Zigoma implantları, üst çenede aşırı kemik kaybı ve sarkık sinüslerde kullanılan en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Bunun yanı sıra Zigoma implantları ile ilgili komplikasyonlar oldukça fazladır. Komplikasyonlar genelde ilk yılı takiben ortaya çıkmıştır. Literatürde 12-13 sene gibi takip süresinde neler olduğuyla ilgili çalışmalar mevcuttur. Komplikasyonlardan en büyüğü ve önemlisi, implant kaybıdır.

İkinci olarak osseointegrasyon dediğimiz implant yüzeyinin kemik dokusuyla olan kaynama ve temasının ya da bütünlüğünün bozulmasıdır. Üçüncü olarak implantın sinüs boşluğu içinden geçmesinden dolayı yanak içi çene kemiği dokusunun sinüslerle olan bütünlüğünün bozulması ve açılması, çene kemiğinin üst çenedeki bölümünde sinüsle alakalı bölgelerinde pencere şeklinde açıklıkların oluşması, sinüslerde ilerleyen zamanlarda değişik patolojilerin oluşabilmesidir. Her tedavide olduğu gibi komplikasyonların, hastaların bu tedavileri yaptırmaya başlamadan önce öğrenmeleri gereken ilk şey olduğunu düşünüyorum.
Ufak gibi görünen bu komplikasyonlar, ileride çok daha büyük sıkıntılara sebep olabilir.

Zigoma (elmacık kemiği) implantları ile sıklıkla kemik greftleme yöntemlerinden kaçınılır ve hastalar tedavi süresince geçici bir protez kullanmaya devam edebilirler. Zigomatik implantlar, uygun kullanıldığı zaman erimiş üst çene kemiğine sahip pek çok hasta için alternatif bir tedavi seçeneği sağlar.

ÇENE KAYBINI ENGELLER

Üst çene kemiğine uygulanan geleneksel implantların başarısı kemik miktarına ve kalitesine göre tartışmalı olabilir. Özellikle üst çene kemiği şiddetli derecede erimiş hastalarda veya tümörlerden dolayı üst çene kemiğinin bir kısmı veya tamamı alınmış hastalarda zigomatik implantlar, son yıllarda kapsamlı cerrahi prosedürler yerine uygulanan bir alternatif olmuştur. Uzunlukları 45 mm.'den 55 mm.'ye kadar olan bu implantların ana desteği, elmacık kemiğine yapılan fiksasyon tarafından sağlanmaktadır.
Zigoma implantlarında cerrahi protokol, yüksek kabiliyetli cerrah veya kapsamlı navigasyon tekniklerini gerektirmektedir.

Bu özel tipteki implantlar için ana endikasyonlar şöyledir:

 Tümörleri takiben yapılan maksillektomiler (üst çene kemiğinin alınması),
 Kemik greftleri ile üst çenede kemik sağlama uygulamalarındaki başarısızlıklar, Sonuç olarak, zigomatik implantlar ile ilgili yapılmış olan çalışmaların ışığında zigomatik implantların, ileri derecede erimiş üst çene kemiğinde ve tümör operasyonu sonucu parsiyel üst çene kaybı olmuş hastalarda fonksiyon, fonasyon ve estetiğin tekrar kazanılması amacıyla başarıyla uygulanabileceğini söyleyebiliriz."

Editör: Barış Köksal