Türkiye’nin ticari hacminin artmasına en çok desteği veren sektörlerden birinin de lojistik sektörü olduğuna dikkat çeke Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, Türkiye’nin coğrafi konumunun lojistik sektörüne önemli ölçüde avantaj sağladığını, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan önemli bir köprü olduğunu söyledi.

Dünya geneline bakıldığında üretimden sonra en önemli sektörlerden birinin de lojistik sektörü olduğuna dikkat çeken Hakan Alaca, Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklı olarak lojistik alanında diğer ülkelere göre üstün konumda olduğunu belirterek, “Ülkemiz coğrafi konumu itibari ile ciddi anlamda stratejik bir bölgede yer alarak, Asya ile Avrupa’yı birleştiren köprü görevi görüyor. Öte yandan baktığımız zaman petrol bölgelerine, Ortadoğu ülkelerine, Asya ülkelerine ve Rusya’ya olan yakınlığı ile ticari potansiyelimizin yanı sıra lojistik potansiyelimizi de üst seviyelere çıkartıyor.

Türkiye’nin lojistik ve ulaşım alanında Suriye, İran, Irak, Rusya, Azerbaycan ve daha birçok ülkenin Avrupa’ya açılan kapısı konumunda yer alması bizim için son derece önemli bir avantaj. Bu durumun ne kadar önemli bir avantaj olduğunu son savaş ile birlikte bir kez daha net bir şekilde anladık. Petrol alanında da Türkiye güzergahının daha aktif bir şekilde kullanılması planlanıyor. Bununla beraber de ülkemizin ticari hacminin artış göstermesi bekleniyor. Bütün bu parçaları birleştirdiğimiz zaman coğrafi konumumuzun etken olduğu ticari faaliyet üstünlüğünü en çok elde edecek sektörlerin başında lojistik sektörünün geldiğini görüyoruz” dedi.

“TÜRKİYE LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE BAŞARILI İŞLERE İMZA ATIYOR”

Lojistik sektörünün olmazsa olmaz alanlarından biri de deniz yolu taşımacılığıdır. Dünya ticaretinde en çok tercih edilen lojistik alanlarında deniz yolu taşımacılığı başı çekiyor. Türkiye’nin liman işletmeciliği noktasında başarılı bir yol haritası izlediğini belirten Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, sektöre en çok katkıyı sağlayan alanın limanlar olduğunu belirterek, “Coğrafi konumumuzun dışında bir de ülkemizin kendini geliştirerek avantaja çevirdiği ve başarı gösterdiği ticari faaliyet alanlarımız var. Bu faaliyet alanlarında da limanlarımız başı çekiyor diyebiliriz. Türkiye, liman işletmeciliği konusunda çok hızlı bir ivme yakalayarak başarılı işlere imza atıyor. Ülkemizin 3 tarafının denizlerle çevrili olması ve kıyılarımızın limanlara elverişli olması haliyle deniz lojistiğinde bizlere ciddi avantajlar sağlıyor” dedi.

Üretilen ürünlerin ulaşımı ve korunması noktasında kara ve antrepo lojistiğinin de öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Alaca, “Deniz lojistiği ile beraber önemli bir gelişim kaydeden bir de kara lojistiğimiz var. Limanlarımızdan alınan ürünlerin sorunsuz bir şekilde teslimatı veya ürünlerimizin limanlarımıza ulaşımı noktasında kara lojistiği önemli bir yere sahip. Bu ürünlerin muhafaza edilmesi noktasında da antrepo ve depo lojistiğimizin geniş olması da sektörümüzün önemli bir ivme yakalamasını sağlıyor. Özellikle son dönemlerde depo ve antrepolara sağlanan devlet teşvikleri bu alandaki açığın kapanmasına ciddi derecede olumlu etki sağlıyor. Verilen bu teşviklerin en büyük artısını pandemi döneminde gördük. Tüm dünya lojistik ve depolama alanında sorun yaşarken ülkemizde bu durum yaşanmadan sorunsuz bir şekilde iş akışı devam etti. Bunun sebebi de önceden ortaya konulan vizyoner projeler ve sektör temsilcilerimizin bu işi üst düzey şekilde yapıyor olması ve ülkemizin zamanında kendi coğrafi avantajlarını çok iyi kullanmış olmasından kaynaklanıyor” dedi.

“LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÖNEMLİ BİR İSTİHDAM KANALI”

Mersin’de AK Parti’ye Genç Soluk Geliyor! Mersin’de AK Parti’ye Genç Soluk Geliyor!

Lojistik sektörü kendi bünyesinde ve beslediği alt sektörler ile birlikte ülke ekonomisine ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlıyor. Lojistik sektörü sadece taşımacılık olarak değil, fonksiyonel bir ticaret ağına sahip yapısıyla Türkiye’nin iş gücü hacmine de önemli ölçüde etki ediyor.

Lojistik sektörünün her geçen gün gelişerek globalleşmesi ile birlikte ülkemizde önemli bir istihdam alanı oluşturduğunu ve Türkiye’nin alt yapısı en güçlü sektörlerden biri olduğunu söyleyen “Alaca, “Lojistik sektörü aslında dünyanın değişim ve gelişimlerini en çok takip eden, bu değişimlere ayak uyduran ve globalleşen bir sektör konumundadır. Bu gelişime önemli ölçüde katkı sağlayan firmalarımız var. Bu firmalarımız ülkemizin hem istihdamına hem de ekonomisine değer katıyor.

Dünya geneline baktığımız zaman lojistik sektöründe milyar dolar sermayeleri olan ve milyar dolar kar açıklayan firmalar var. Bu firmalar kendi gemileri ile, kendi depo alanları ile bütün dünyada iş yapan firmalardır. Türkiye firmalarımız henüz o aşamada mı? Değiller… Ama o firmaların yaptıkları işi yapabilecek kapasiteye sahip ve o iş hacmine ulaşabilecek firmalarımız var mı? Var… Bunun sağlanması için de firmalarımızın daha kurumsal bir yapıya kavuşarak büyük düşünmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.