Dr. Dt. Şimşek  çene kistleri ile ilgili şu ifadelere yer verdi; "Çenelerimizde genellikle dişlere bağlı gelişen(odontojenik), daha ender olarak da dişten kaynaklanmayan kistler görülebilir. Dişler tedavi edilmeyen çürük, periodontal hastalık, travma vb. değişik sebeplerden dolayı bazen canlılıklarını kaybederler ve bu noktadan sonra ilgili dişlerin kök ucu bölgesinde çene kemiği içerisinde kistler oluşabilir ve iltihaplanmadıkları takdirde hiç ağrı oluşturmadıkları için genellikle rutin kontrollerde çekilen röntgenlerde tesadüf olarak bulunmaktadırlar. Kistler iyi huylu, çok yavaş gelişim gösteren oluşumlardır fakat çoğunlukla şikayet oluşturmadıkları için rutin kontrol/temizliklere gelmeyen kişilerde fark edilmeden uzun yıllar boyunca büyüme şansına sahip olabilirler.

Kistlerin cerrahi olarak operasyonla çıkartılması ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanları tarafından yapılmalıdır. Bu kistler, özellikle büyük boyutlarda oldukları zaman üst çenede sinüs boşlukları ve burun boşluğunu alt çenede de alt çene damar-sinir paketini taşıyan kanal gibi anatomik alanları da işgal edebilirler ve onların ufalmasına yol açabilirler, bu kistlerin çıkarılması esnasında tecrübeli olmayan eller bu önemli dokulara zarar verebilir ve işlem sonrasında geri dönüşümü olmayan komplikasyonlara(sinir hasarına bağlı alt çene ucu bölgesi ve alt dudakta his kaybı) yol açabilir.

Mersin’den 4 yıl önce çalınan motosiklet Karaman’da bulundu Mersin’den 4 yıl önce çalınan motosiklet Karaman’da bulundu


Kist operasyonlarından önce kistle ilişkili olduğu saptanan tüm dişlere kanal tedavisi uygulanır. Bu tedavilerin tamamlanması çoğunlukla tek seansta mümkün olmamakta dolayısıyla birkaç seans gerektirmektedir. Kanal tedavileri tamamlandıktan sonra kistin üzerindeki diş eti açılıp, kist dokusu bütün olarak(kalan en ufak bir kist parçası bile daha sonra aynı bölgede yeniden bir kist oluşmasına yol açacaktır) çene kemiği içerisinden temizlenir ve kalan boşluk sağlıklıysa(daha önce hiç iltihaplanmadıysa) kemik tozlarıyla doldurularak iyileştirilmesi daha hızlı olması sağlanır. Kanal tedavisi yapılmış dişlerin köklerinin kist içerisinde kalan uzantıları kesilir ve kök uçları özel kök ucu dolgularıyla kapatılır. Bu işlemin düzgün yapılmaması da kistin tekrarlamasına yol açabilmektedir. Daha sonra açılan diş eti başlangıçtaki pozisyonuna dikişlerle geri getirilir ve iyileşmeye bırakılır.


Kist operasyonları, kistin büyüklüğüne göre lokal anesteziyle, bazı ender durumlarda da genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Her iki durumda da operasyon sonrası dönem diğer ağız içi operasyonlara çok benzer seyreder.İaçlarla kontrol edilebilecek düzeyde ağrı ve yaklaşık 3-4 gün boyunca yanak bölgesinde şişlik görülür. 1 hafta sonra dikişler alınır ve hasta normal hayatına devam eder.