1884 Yılında İzmir’de doğdu.
- 1892’de Sivas Askeri Rüştiyesine girdi. 
- 1897 ‘de İstanbul Mühendishane İdadisinde eğitim gördü. 
- 1901’de Topçu Harbiyesine girdi.1903’de birincilikle bitirdi. 
- 1906’da Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisinden mezun oldu. 
- 1912’de Binbaşı oldu ve Yemen Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına getirildi. 
- 1915’de Albaylığa yükseldi. 
- 1915’de 2. Ordu Kurmay Başkanı ve 1917’de 4. Kolordu Komutanlığına getirildi.   
- 1916’da Mevhibe hanımla evlendi. 
- 1917 Haziranı 3.Kolordu komutanı oldu. 
- 1918’de Harbiye Nezareti Müsteşarlığına atandı. 
- 1920’de Genelkurmay Başkanlığına seçildi. 
- 1921’de 1. İnönü Zaferi ile Yunanlıları durdurdu. 
- 1921’de Tuğgeneralliğe yükseltildi. 
- 01 Nisan 1921 ‘de Yunanlılara karşı 2 . İnönü Zaferini kazandı. 
- 11-10-1922’de Büyük zaferden sonra Mudanya Antlaşmasını imzaladı. 
- 1922’de Lozan’da barış görüşmelerine gönderildi. 
- 1923’de Başbakan oldu. 1924’de ayrıldı. 1925’de yeniden Başbakanlığa getirildi 
- 1926’da Orgeneralliğe yükseltildi. 1927’de askerlikten emekli oldu 
- 1934’te Soyada Kanunu ile Atatürk kendisine İNÖNÜ soyadını verdi 
- 1938 yılında Atatürk’ün ölümü ile Cumhurbaşkanı seçildi. 
- 1938’deki CHP Kongresinde Değişmez Başkan ve Milli Şef ünvanlarını aldı. 
- 1950’de Cumhurbaşkanlığı sona erdi. 1961’e kadar muhalefette kaldı. 
- 1961 de tekrar Başbakan oldu. 1965 de istifa etti. 
- 1972’de CHP’den ve Milletvekilliğinden ayrıldı. Senato üyesi oldu. 
- 25 Aralık 1973 yılında da vefat etti.