Mersin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı Mersin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Tarhan, katıldığı bir programda sağlık alanındaki çalışmalarını anlattı. Dünya Sağlık Örgütü hakkında kısaca bilgi veren Başkan Tarhan, 2018 yılında 53 Avrupa üye devletinin tamamı tarafından, sağlık ve esenlik için Avrupa politikası üzerine inşa edilen 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030' gündeminin uygulanmasına yönelik yol haritasının kabul edildiğini söyledi. Bu yol haritasının, yerel olarak uygulanması için destekleyici ve teşvik edici bir ortam sağladığını kaydeden Tarhan, "Dünya genelinde sağlıklı şehir ağına katılacak ülkeler için toplam kota 293 olup, Türkiye için 15’tir. Bu şehirlerin arasında 14 Türk şehri ve belediye bulunmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Mezitli Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyük Şehir Belediyesidir. Mezitli Belediyesi olarak 2014 yılında Sağlıklı Kentler Birliğine ve 2022 yılında DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağına üye olduk. Mezitli Kent Sağlık Gelişim Plan vizyonu, 'Sağlıklı kent Mezitli’dir. Bu vizyonun ana stratejik amaçları, sağlık altyapısına erişim ve koruyucu-geliştirici sağlık hizmetleri olarak belirlenmiştir. Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı için belirlenen dört vizyon bileşenine ilişkin yaklaşımlar; aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre, katılımcı yönetim şeklindedir” ifadelerini kullandı.

"Belediyemiz, vatandaşlarının mutluluğu için çalışıyor"
Mezitli Belediyesi olarak Kent Sağlık Gelişim Planı çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapıldığının altını çizen Tarhan, “İki adet Aktif Yaş Alma Evi, 10 adet Gönüllü Evi, Çocuk Gündüz Bakım Evleri, Mutlu Yaşam Köyü, Mutlu Yaşam Merkezi, Kentte Bisikletli Yaşam, Avrupa Hareketlilik Haftası Programları gibi birçok hizmet sunulmaktayız. Bu hizmetler sayesinde vatandaşlar hane dışında da aktif katılabilecekleri çocukların, eşlerin veya ebeveynlerinin dahil olabilecekleri her yaşa hitap eden belediye tesislerinden yararlanabilmektedir. Belediyemizin sunduğu hizmetlere erişilebilirlik, çevrenin kalitesi ve toplumsal faktörler, insanların mutluluğunu derinden etkilemektedir. Belediyemiz, vatandaşları mutlu bireyler olarak yaşayabilmesi için kentte gerekli koşulları sağlamaya çalışmaktadır. Bireylerin mutlu olma hali, çevreyle olan ilişkilerine, yaşadıkları şehrin karakterine ve sunulan hizmete büyük ölçüde bağlıdır. İnsanlar, yaşadıkları çevrenin doğası, estetiği ve işleyişiyle etkileşim içindedirler. Yeşil alanların varlığı, temiz hava kalitesi ve çevresel düzenlemeler, insanların psikolojik ve fiziksel sağlığını olumlu etkileyen faktörlerdir. Bir şehirde parklar, bahçeler, rekreasyon alanları gibi açık hava mekanların bulunması, bireylerin streslerini azaltabilir, mental rahatlamayı sağlayabilir ve mutluluk seviyelerini artırabilir” diye konuştu.

"Sağlık alanında ödüller aldık"
Mezitli Belediyesinin sağlık alanında her zaman öncü belediyelerden birisi olduğunu belirten Tarhan, şöyle devam etti; "Her yıl Sağlıklı Kentler Birliğinin düzenlendiği 'Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na birden fazla proje ile katıldık. 2022 yılında sağlıklı çevre kategorisinde 'Biyobozunur Atık Yönetimi' projesi ile jüri özel ödülü aldık. 2022 yılında Sağlık Bakanlığının işveren/idare, işçi/çalışan ve toplum katılımı ile sağlıkla ilgili beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında çalışanlarına davranış değişikliği sağlayarak sağlığı desteklemek ve geliştirmek, sağlıklı, güvenli ve üretken bir işyeri ortamı oluşturmak için hazırladığı 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası' almaya hak kazandık. Sağlık Bakanlığı tarafında yerel yönetimlerle iş birliği sağlanarak toplumun hareketli hayat konusunda teşvik edilmesi, sağlıklı çevrenin oluşturması ve bu konuda yapılan ve yapılacak olan iyi uygulamaların desteklemesi ile toplum sağlığı geliştirmesi amacıyla ‘'Sağlığı Geliştiren Belediye' platformu uygulanmaya başlanmıştır. 2023 yılının Temmuz ayında Mersin'de 'Sağlığı Geliştiren Belediye' sertifikasını aldık. Türkiye genelinde bu sertifikayı alan sekizinci belediye olduk. Belediyemiz bu tür projeler ve hizmetlerle sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi amaçlamaktadır. Vatandaşların mutluluğunu artırmak için hem fiziksel hem çevre kalitesini iyileştirmekte hem de toplumsal etkileşimleri ve katılımı teşvik etmekteyiz. Mezitli Belediyesi bu tür sağlık odaklı çalışmalara devam ederek insanların daha sağlıklı, daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sağlayacaktır.”

Editör: Barış Köksal