Tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı Tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı

Toplantıda, Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi 10610 ada, 11 parselde, 28,32 metrekare yüzölçümündeki belediye hissesinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17’nci maddesine istinaden, idarenin ilgili kurum ve kuruluşlardan aldığı bedel üzerinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükümlerine istinaden diğer hissedara satışı ile ilgili teklif görüşüldü. Konu, oybirliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi.
Bir sonraki gündem maddesinde ise Akdeniz Belediye Başkanlığınca 15 Mayıs-15 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 22’nci Mersin Uluslararası Müzik Festivaline yapılacak maddi desteğin belirlenmesi ile ilgili teklif ele alındı. Okunan gündem maddesi, oybirliği ile komisyonlara havale edildi.
Mecliste, Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına göre revize edilen, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Akdeniz Kent Merkezi 1.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğine, askı süresi içerisinde Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklif de gündeme geldi. Konu, görüşülmek üzere oybirliği ile tüm komisyonlara sevk edildi.
Toplantıda ayrıca, Akdeniz Belediyesi sorumluluğunda bulunan sokak, meydan, yeşil alan, bulvar ve diğer alanlarda, altyapı yatırımı yapan kuruluş, firma ve vatandaşlar tarafından yapılacak kazılarla ilgili, gelir kaydedilecek ruhsat bedeli, keşif bedeli ve zemin tahrip bedelleri için 2024 yılı Mersin Büyükşehir Meclisinde onaylanan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü birim fiyatları üzerinden işlemlerin yapılıp altyapı yatırım hesabına yatırılması hakkındaki teklif görüşüldü. Konu, bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

Editör: Barış Köksal