3 çeşit yemek 14 TL: Menüyü bu kez öğrenciler belirledi, rektör de eşlik etti 3 çeşit yemek 14 TL: Menüyü bu kez öğrenciler belirledi, rektör de eşlik etti

AGEM Başkanı Aykut Özdal, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti; "25 Kasım, kadına karşı toplumda fedakarlık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler genel kurulu kararıyla "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kabul edilmiştir.

Şiddetin türleri arasında yer alan kadına yönelik şiddetin, cinsiyete dayanan kadını inciten ona zarar veren, fiziksel ruhsal hasarla sonuçlanan toplum içerisinde ya da özel yaşamında baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranışın adı olduğunu biliyoruz. Kadınlar bir toplumun en temel yapı taşları arasında olduğundan, o toplumda kadına ne şekilde davranıldığını, kadının sahip olduğu haklar, kadına verilen değer, kadına şiddete maruz kalması durumunda uygulanacak yaptırımlar ve kadının nasıl korunduğu o toplumun gelişmişlik seviyesinin çözümüne önem kazandıracaktır. Ulusların uygarlık düzeni öğrenilmesi için toplumdaki kadının durumuna bakılması gerekir. Ne güzeldir ki; Birleşmiş Milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinde, devletlerin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel sahalar başta olmak üzere bütün alanlarda kadınla erkeklerle, insan hakları ve temel özgürlüklerinde eşit olarak yararlanmalarında ve bu hakları, garanti etmelerini, ilaveten kadınların tam gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak için bütün uygun önlemleri almaları gerektiğini hükme bağlamıştır.

Bizde çıktığımız bu yolda, kadına yönelik her türlü şiddet alanında, kadınlarımızın her daim yanında olacağımızı, onların her türlü hak ve hürriyetlerini koruyacağımızın teminatını veririz." İfadelerini kullandı.