Seçer: "Uzuncaburç’tan Erdemli’nin 24 mahallesine cazibeyle su vereceğiz" Seçer: "Uzuncaburç’tan Erdemli’nin 24 mahallesine cazibeyle su vereceğiz"

Mersin genelinde devam eden ve planlanan kamu yatırımlarını değerlendirmek, projelerin etkin ve verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamak için kurumlar arası gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak maksadıyla yılda 4 kez düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı III. dönem toplantısı, Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, "İlimizde yürütülmekte olan 600 projenin toplam yatırım bedeli 98 milyar 513 milyon 806 bin TL, 2023 yılı harcaması 5 milyar 627 milyon 159 bin TL’dir. Bu projelerin 143’ü tarım sektöründe, 107’si eğitim sektöründe, 69’u ulaştırma-haberleşme sektöründe, 36’sı turizm sektöründe, 23’ü enerji sektöründe, 20’si sağlık sektöründe, 5’i imalat sektöründe, biri madencilik sektöründe ve 196’sı muhtelif diğer kamu hizmetleri sektöründedir" dedi.
Projelerin gerçekleşme oranları hakkında da bilgi veren Pehlivan, "Programda yer alan toplam 600 işin 71’i bitirilmiş, 367’si devam etmekte, 91’i ihale aşamasında, 2’si tasfiye edilmiş ve 69 proje ise hazırlık aşamasındadır. Yatırımların uygulama safhalarını yakından takip ederek projelerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamak aracıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, üniversite temsilcileri, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Editör: Barış Köksal