Mersin'de Aşık Mahzuni Şerif konserle anıldı Mersin'de Aşık Mahzuni Şerif konserle anıldı

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki ay süren TÜBİTAK değerlendirmesi sonucunda projenin fonlanmasına karar verildi. 3 Temmuz 2023 tarihinde destek sürecinin başlatılmasına karar verilen proje sözleşmenin imzalanması ise 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başlayacak. Temel olarak, Mersin TTO’nun kurumsal alt yapısının, üniversite-sanayi etkileşiminin güçlendirilmesini ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi üzerine odaklanan; iki yıllık bir süreci içeren ve üniversite projelerini geliştirme, yönetme, değerlendirme ve iyileştirme başlıkları altında çeşitli alt hedefleri olan projeyle, Ar-Ge ve yenilikçilik temelinde MEÜ'nün performansının artırılması amaçlanıyor.
Projede üst hedef olarak ise araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik projelerini TÜBİTAK odaklı kamu-üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirme, üniversitede üretilen bilgi ve yapılan buluşları 'Fikri Sınai Mülkiyet' (FSM) çerçevesinde koruma altına alma ve uygulamaya aktarma (ticarileştirme) adına Mersin TTO'nun hizmet alt yapısının güçlendirilmesi yer alıyor.
Proje ile Mersin TTO yeniden yapılanacak ve ilgili tüm taraflara profesyonel hizmet veren bir ara yüz haline dönüştürülecek. Bu doğrultuda MEÜ akademisyenlerinden oluşan Mersin TTO Yürütme Kurulu da kuruldu. Yine aralarında Almanya ve Finlandiya’dan gelen profesyoneller ile Mersin’in güçlü kurum ve kuruluşlarından oluşan Mersin TTO Danışma Kurulu oluşturulurken, bu kurul TÜBİTAK’a sunulan yıllık performans programı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.
Proje ile kamu, sanayi ve üniversite 'projeler ara yüzü' konumunda olan ve 'iş birliğinin katı hali' şiarı ile çalışmalara başlayan Mersin TTO, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje alt yapılarına entegre olan, bu alt yapılardan beslenen ve bu alt yapıları besleyen bir yapıya dönüşüyor. Temel önceliği; yürütme ve danışma kurulları, MEÜ akademisyenleri ve bölgesel aktörlerle Mersin inovasyon uzayını oluşturmak ve üniversitenin bir araştırma üniversitesine dönüşmesine katkı vermek olan Teknoloji Transfer Ofisi, Mersin Üniversitesi'ni, 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler' endeksinde üst sıralara yükseltmeyi hedefliyor.

Editör: Barış Köksal