Mersin'de narenciye paketleme tesisindeki yangın söndürüldü Mersin'de narenciye paketleme tesisindeki yangın söndürüldü

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçelerinde 1980 yılından bu yana plan ve ruhsat yenileme işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Sorunun tek bir parsel özelinde düzenlenen yapı ruhsatına indirgenmesinin kentimiz adına fayda sağlamayacağı düşüncesindeyim. Kentte o kadar yüksek katlı bina varken bir noktaya odaklanmak yanlış. Belediyemizce başlatılan görüşmeler sonucunda, hak sahipleri adına yapı müteahhidinin yazılı başvurusu doğrultusunda, söz konusu yapıda kat yüksekliğini düşürmek amacıyla proje tadilatı süreci başlatılmıştır" dedi. Tarhan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) düzenlediği toplantıda, son dönemde ilçelerinde yapımına yeniden başlanılan çok katlı binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır belediyecilik yaptığını kaydeden Tarhan, "43 yıldır bu kentteyim. Bürokrasiden geldim. Reel siyasetin düzelmesi için mücadele etmek üzere siyasete girdim. Siyasetin düzelmesi için bizlere, sizlere, STK’lara, her yurttaşımıza görevler düşmektedir. Mersin, dünya kenti olmaya aday güzel bir kenttir. Hızla büyüme, gelişme ile beraber doğal olarak bazı sancılarda yaşamaktadır. Her şeyden önce siyasilerin, meslek odalarının, STK’ların, yurttaşların daha aktif ve cesur olmasına gereksinim vardır. Meslek örgütlerinin, dernek üyelerinin hak ve çıkarlarına daha çok sahip çıkmaları gerekmez mi? Merkezi hükümet veya belediyeler ne der endişesi taşımamalıdırlar. Kentteki toplumsal konulara daha duyarlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"43 yıldır plan ve ruhsat yenileme işlemleri yapılıyor"
Mezitli'de 43 yıldır plan ve ruhsat yenileme işlemlerinin yapıldığını vurgulayan Tarhan, "Fatih Mahallesi, Adnan Menderes ve GMK Bulvarları arasında kalan, tapuda 10293 ada, 1 parsel olarak kayıtlı taşınmaza ilişkin belediyemizce düzenlenen tadilat yapı ruhsatı ile yapımına başlanan zemin +32 katlı inşaat hakkında son dönemde kamuoyundaki bazı değerlendirme ve tartışmaların üzerinde durmak istiyorum. İnşaatın kat sayısı hakkında bilen, bilmeyen bir iki kişi tarafından ve bir iki yayın organında konu hakkında bazı iddia ve ithamlarda bulunulmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, sükunetle izlemekte olduğumuz birçok iddia, itham ve haddini aşan yalan yanlış değerlendirmelere konu edilen söz konusu ruhsat düzenleme işlemi, diğer tüm iş ve işlemlerimizde olduğu gibi, tabii olduğu mevzuat ve 'dönemi itibari ile yürürlükte bulunan' imar planı koşul ve kararlarına uygun olarak sürdürülmüştür. Proje için düzenlenen imar durum belgesi, yapı ruhsatları, vaziyet planı, mimari projesi, statik hesapları, diğer tüm mühendislik projeleri, jeolojik durumu, emsal hesapları ve kurum görüşlerini içeren dokümanlar titizlikle incelenerek, projeyi hayata geçirmek adına ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak onaylanmıştır" şeklinde konuştu.

"Bütüncül yaklaşılması gerekiyor"
Aynı yerin ruhsatının 2016 yılında da yenilendiğini hatırlatan Tarhan, "Son döneme kadar kamuoyunda herhangi bir değerlendirme yapılmamışken, 2022 yılında bu proje için düzenlenen tadilat ruhsatı ile inşaatın yeniden başlatılması sonrasındaki tartışmalar oldukça manidar olup, çok yönlü değerlendirilmelidir. Sadece bir parsel için düzenlenen yüksek katlı yapı ruhsatı özelinde sürdürülen tartışma ve değerlendirmeler, resmin bütününe bakmaktan yoksun, kentteki yüksek katlı yapılaşma sorununa bütüncül bir bakış ve duruş geliştirmekten mahrum şekilde, noktasal olarak ele alınmaktadır. Bizce konunun ilgili çevrelerce Mersin kenti bütününde yüksek yapılaşma eğilimi ve talepleri göz önünde bulundurularak bütünlüklü bir yaklaşımla ele alınması gerekir. Son dönem ilçemiz özelinde onaylanan uygulama imar planlarımızda öngördüğümüz mütevazı kat yüksekliği kararları, ilçemizdeki yüksek katlı yapılaşma talepleri karşısındaki duruşumuzu ve yaklaşımımızı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ancak, şu da iyi bilinmektedir ki diğer ilçelere ait imar planlarının onaylanması sürecinde sıkça tanık olduğumuz tartışmalar, bu planlarda öngörülen yüksek katlı yapılaşma kararları, konuya bütünlüklü bir yaklaşımın olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Mersin için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanması gereken, planlı alanlardaki yapılaşmayı yönlendirecek, yüksek katlı yapılaşma taleplerinin hangi ölçütlere göre karşılanacağını belirlemek üzere hükümler ve koşullar içerecek İmar Yönetmeliğinin bulunmaması büyük bir eksikliktir" ifadelerini kullandı.

"Kat yüksekliğini düşürmek amacıyla proje tadilatı sürece başlamıştır"
Kentte o kadar yüksek katlı bina varken bir noktaya odaklanmanın yanlış olduğunun altını çizen Tarhan, "Sorunun tek bir parsel özelinde düzenlenen yapı ruhsatına indirgenmesinin, kentimiz adına fayda sağlamayacağı düşüncesindeyim. Tüm bu değerlendirme ve görüşlerimiz saklı kalmak üzere konunun yerel gündemden çıkartılıp birileri tarafından belirli amaç ile ulusal bir kanalın gündemine taşınması, belki de bazı çevrelerce bu konunun siyasi malzeme yapılmaya çalışılması da anlamlıdır. 1980’den beri zaman zaman yenilenerek, 2016 yılında inşasına başlanmış olmasına rağmen, 2022 yılında verilen tadilat ruhsatı sonrasında tartışılmaya başlanan söz konusu yapı hakkında, yapı müteahhidi, yapının mimarı ve hak sahipleri ile Mersin kamuoyunda sürdürülen değerlendirmeler adına belediyemizce başlatılan görüşmeler sonucunda, hak sahipleri adına yapı müteahhidinin yazılı başvurusu doğrultusunda, söz konusu yapıda kat yüksekliğini düşürmek amacıyla proje tadilatı süreci başlatılmıştır" dedi.
(KRY-Y)

Editör: Barış Köksal