Başkan Seçer’den çocuklara park müjdesi: "Sizlere Müftü Deresi Yaşam Vadisi yapacağız" Başkan Seçer’den çocuklara park müjdesi: "Sizlere Müftü Deresi Yaşam Vadisi yapacağız"

Ziyarette IFC yetkilileriyle; MESKİ’nin yatırım programı içerisinde olan ve bölgede plansız artan göçten kaynaklı etkileri azaltmak amacıyla hayata geçireceği 6 atıksu arıtma tesisi ile 3 derin deniz deşarjı projeleri görüşüldü. Başkan Danışmanları Ertan Liman ve İbrahim Evrim ile MESKİ yöneticilerinin ev sahipliği yaptığı toplantılar ve saha ziyaretleri bünyesinde, MESKİ’yi ziyaret eden IFC’nin 8 kişilik teknik ekibinde ise Marco Sorge, Farooq Najam, Aliya Sagandykova, Sena Akkaş, George Butler, Gül Büyükbay, Nilay Aygüney ve Mihriban Demir yer aldı.
MESKİ, IFC teknik ekibi tarafından övgü aldı
IFC teknik ekibi tarafından; MESKİ tesislerinin mevcut işletme şartları, çıkış suyu kalitesi, koku giderme üniteleri, yapılan iyileştirme çalışmaları ile çevre iznini almaya hak kazanması üzerinde birtakım değerlendirmelerde bulunuldu. Silifke, Atakent, Yeşilovacık, Karaduvar atıksu arıtma tesislerinde yapılan saha incelemelerinde ise MESKİ tesislerinin gerek proses gerekse süreç yönetimleri, IFC Kredi Kuruluşu yetkilileri tarafından övgüyle değerlendirildi.
IFC ekibi, mali ve teknik konuları kapsayan detaylı bir inceleme de gerçekleştirdi. MESKİ’nin finansal durumu, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirlik stratejileri incelenirken, saha ziyaretlerinde de bulunan heyet, süreçleri yakından gözlemledi. IFC standartlarına uygun olarak değerlendirilen MESKİ’nin tüm süreçlerinin çok iyi bir aşamada olduğu IFC heyeti tarafından teyit edilirken, IFC incelemesinde; MESKİ’nin mali yönetimindeki disiplin, teknik altyapısının güçlülüğü ve operasyonel süreçlerinin etkinliği ön plana çıktı.
Projeler görüşüldü
MESKİ Genel Müdürlüğünün EBRD ve IFC tarafından sağlanacak uygun faizli kredi ve hibeler ile; Atakent-Atayurt-Arkum Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı, Silifke 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Karaduvar 2.Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşilovacık Atıksu Arıtma Tesisi, Yenice Atıksu Arıtma Tesisi, Çeşmeli Kargıpınarı Derin Deniz Deşarjı, Kızkalesi Derin Deniz Deşarjı ve Bozyazı Derin Deniz Deşarjı projelerini hayata geçirileceği bildirildi.

Editör: Barış Köksal