Mersin'de 'Büyük Filistin Mitingi' düzenlendi Mersin'de 'Büyük Filistin Mitingi' düzenlendi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesi ve 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8’nci maddesi gereği kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüklerini yerine getirmekVERBİS'e kayıt zorunluluğu ve uygulanabilecek güncel cezalar hakkında önemli bilgiler aktaran Mersin Barosu Avukatlarından Murat Altındere, "Kurulun 2018/88 sayılı kararına göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişiler, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları için Sicile kayıt olunması gereken en son tarihler belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları için belirlenen 30 günlük süre, Kurul kararıyla belirlenen kayıt sona erme tarihlerinden
sonra başlayacaktır. Buna göre bir veri sorumlusu, yukarıda ifade edilen veri sorumlusu gruplarından hangisinin kapsamı içinde ise o grup için belirlenmiş kayıt süreleri içerisinde kayıt yükümlülüğünü
yerine getirecektir. Bu sürenin tamamlanmasından sonraki bir tarihte kayıt yükümlüsü haline gelmişse, kayıt yükümlüsü olduğu tarihten itibaren 30 günlük sürede kayıt olmak zorundadır." dedi.

6 MİLYON TL'YE KADAR CEZA

Kurum tarafından getirilen; Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına başlandığını belirten Av. Murat Altındere 2023 yılında uygulanacak cezaların ise 6 Milyon TL'ye kadar çıktığını belirterek,  "Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, Kurul Tarafından Verilen Kararların yerine getirilmemesi, durumlarında çeşitli miktarlarda idari para cezası uygulanır. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi 6 Milyon TL'ye kadar idari para cezası  uygulanacaktır" dedi.

Editör: Barış Köksal