banner154
banner235

Başkan Gündüz: Diyarbakır medeniyetler şehridir

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı basınla bir araya geldi.

Başkan Gündüz: Diyarbakır medeniyetler şehridir
banner255

Mersin’de birçok derneğin Başkanlığını yürüten DİTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Gündüz, Diyarbakır’ın medeniyetler şehri olduğunu belirterek, DİTAV’ın bu yılki planlamasını basın mensupları ile paylaştı. 

‘Diyarbakır binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde bir çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir medeniyetler şehridir.’ Diyen Başkan Gündüz; ‘Çok ciddi boyutta tarihi ve arkeolojik eserlerle donanmış olan kentimiz de zaman içerisinde aynen Mersinde olduğu gibi Ermeniler, Süryaniler, bayanları  yaşamıştır ve hala yaşamaktadır.

Dünyada Çin’den sonra 2. Derecede uzunluğa sahip olan Diyarbakır surları ve Hevsel Bahçeleri BM UNESCO tarafından Kültürel Miras kapsamına alınmıştır. Diyarbakır merkez dışında Bismil,Çermik, Çınar,Çüngüş, Dicle,Egil, Ergani,Hani, Hazro, Kocaköy,Kulp ,Lice ve Silvan yer almaktadır.

Uzun süreden beridir kentte Valilik yapan Hüseyin AKSOY da Mersinden uğurladığımız başarılı bir devlet adamı olarak o zor coğrafyada başarıyla görevini devam ettirmektedir. Geçen aylarda benim de iştirak ettiğim ve Diyarbakır Valiliği ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 1. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu çok başarılı geçtiğini de buradan vurgulamak isterim.

Vakfımız, süreç içerisinde ( İstanbul, Eskişehir, Antalya, Adana, Diyarbakır ve Mersin'de kurulan ) 6 şube ile hizmetine devam eden Vakfımızın kurucuları ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında TBMM Başkanlığı ve BM Afganistan Temsilciliğini de yapmış Hikmet ÇETİN, İç İşleri Bakanlarından Abdülkadir AKSU, halen Vakıf Yöneticilerimizden Nadire İÇKALE ve Vakfımızın Genel Başkanı olarak Metin CİZRELİ görev yapmaktadır.

Genel Merkezimizde görev yapmış diğer önemli isimler;

Diyarbakır ayrıca önemli bilim adamları ve sanatçılar da yetiştirmiştir: Prof Dr Gazi YAŞARGİL. Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet ARİF, Süleyman NAZİF,
Ses sanatçıları olarak da: İzzet ALTINMEŞE, İzzet YILDIZHAN , Bedri AYSELİ,Recep KAYMAK, Ramazan ŞENSES,
2001 yılında rahmetli Vedat ÖZPAKSOY un girişimleriyle Mersin de kurulmuş olup 2. Dönem Başkanlığını ise 2016 yılı Mayıs ayna kadar Hacı ACABAN yürütmüştür.’ Dedi.
2017 yılı YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER:
Başkan Ferudun GÜNDÜZ( Yönetim Danışmanı CMC, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri), Başkan Yrd. A. Kadir İDİŞ(Toros Ecza Deposu Sahibi), Şube Genel Sekreteri Ömer ERİM(Avukat), Şube Saymanı Şiyar YÜCE (SMMM), A. Aziz KARADEDE(Prof Dr. Kardiyolog-IMC), Şevket DEMİR(Asil Yemekçilik YK Bşk), Hacı ÜRKMEZ (STAR TURİZM YK Bşk), Ahmet EGİN(MEDİCAL PARK Genel Müdürü), Ramazan ÖZ (YÖRÜK SÜT YK Bşk), Mehmet H. IŞIK(MEM OIL YK Bşk), Sefer AKGÜNDÜZ (SUR Emlak), Sakıp KOLANCI(Pozcu Kooperatif Bşk-B.şehir Belediyesi Meclis Üyesi), A.Aziz ASLAN(MERDİŞ Poliklinik Sahibi), Esat KUTAY(Emlak Ofisi), Ziya DİNAR(Mersin Döviz YK Bşk), Vecdi ACABAN( Turizm İşletmesi YK Bşk), Şahin AKKAYA(Avukat ve ÖZAKKAYALAR SAN TİC AŞ YK Bşk).

YK YEDEK ÜYELER:

Veysi DEDE (Gri Ton Reklam Ajansı-Yönetici Ortağı), Fırat ASLAN(İnşaat Mühendisi) , Ş. Gökhan ACABAN(İşletmeci), DENETLEME KURULU ÜYELERİ(Asıl): Başkan Ahmet AKDAĞ( Eczacı), Üye Erdal ADEMOĞLU(Eczacı), Üye Cemil DUMLU(Emekli Bürokrat).

DENETLEME KURULU ÜYELERİ(Yedek):
Üye Muzaffer ERİM (Restorasyon Müteahhidi), Üye Sinan İDİŞ(Toros Ecza Deposu-Yönetici Ortak), Üye Serhat YÜCE(Dış Ticaret Firması Sahibi).
Mersin’de 65 bin Diyarbakırlı vatandaşın yaşadığına dikkat çeken Gündüz;
‘Köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmakta olan Diyarbakır şehrimizden muhtelif nedenlerle gelen yaklaşık 65 bin kişi Mersinde yaşamaktadır. Burayı yurt edinen değerli hemşehrilerimiz hem entelektüel sermayeleri hem de kapitalleriyle çok farklı sektörlerde yatırımlar yapmışlardır. Bir inceleme yaptığınızda kentin iktisadi hayatı içerisinde değer yaratan Diyarbakır kökenli bir çok başarılı iş insanını görebilirsiniz. Onlar iş kurmuş, istihdam yaratmış, ihracat yapmış, vergi ödemiş ayrıca bir kısmı da Doktor, Mühendis, Öğretmen, Gümrük Müşaviri, yönetici ve emekçi olarak farklı sektörlerde kentimize ve ülkemize hizmet etmektedirler.

Vakfımızın amacı ; Diyarbakır ilimizin ve Diyarbakırlıların öncelikle doğru şekilde algılanmasını sağlamak, Diyarbakır'ın o kadim kültürünün korunup gelişmesine katkı sağlamak ve de sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun geri kalmış , şanssız kesimlerine yardımcı olacak projeler Elbetteki Vakfın mali gücü oranında:

Diyarbakır ilini tarih ve kültür yapısı ile tanıtmak,
Her türlü tarihi eserlerini korumak, güzelleştirmek, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasının sağlanması konusunda ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile temaslarda bulunmak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, Diyarbakır ve yöresinin kültür ve sanat hareketlerini izlemek ve bu konuda yöreye hizmet götürmek, Bölgeyi tarihi ve kültürel yönleriyle tanıtmak, bunun için gerekli yayınlarda bulunmak, amaca yönelik konferanslar, sanat söyleşileri, bölgenin tarihi ve turistik yapısını ortaya koyabilecek sergilere, fuarlara ve festivallere katılmak ve düzenlemek, bu konuda daha önce yayınlanmış eserlerden yararlanmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak, Yöre ile ilgili folklor hareketlerini tarihi yapısı içinde incelemek, gerçek benliğinin saptırılmaması sureti ile bunların tanıtılmasını sağlamak, bu konuda çalışmalar varsa izlemek, desteklemek ve çalışmalar yapmak, ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ilişkileri sürdürmek, Milli Eğitim politikası doğrultusunda bölge sakinlerinden veya vakıf üyelerinden olan, durumları ve çalışmaları ülke açısından takdirle izlenenlere eğitim, öğretim, sanat, kültür ve bilimsel çalışmaları konusunda her türlü dayanışma ve yardımı sağlamak ve öğrenim bursu vermek, Bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sermayeyi oluşturmak, yardım amacına yönelik ekonomik işletmeleri kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, vakfın mal varlığını artırmak amacıyla diğer teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak veya devralmak yoluyla işletmek veya işlettirmek suretiyle gelir sağlamak, Vakıf üyelerinin dinlenmek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü taşınmaz mal ve tesislerin inşa, satın alma, kiralama, işletme veya işlettirmektir. Topluma yararlı olacak faaliyetlerde ; tüm hemşehri dernekleri ya da diğer STK lar ile ortak proje üretiminde kapımız sonuna kadar açıktır.

Ülkemizin birlik ve bütünlük içerisinde huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir barış coğrafyasında dönüşmesini biz Mersin'de yaşayan Diyarbakırlılar olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Biz Diyarbakırlılar olarak ; her türlü terör hareketine karşıyız. Bizler, tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Vakfımızın kapısı hangi siyasi görüşten olursa olsun yasalara aykırı bir suç işlemediği takdirde üye olmak, katkı sunmak isteyen hemşehrilerimize açıktır. Vakfa üye olabilmek için:T.C. vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanmakta kısıtlı olmamak, 18 yaşını bitirmiş olmak, Diyarbakır veya ilçeleri doğumlu olmak, Diyarbakır veya ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmak, bayanlardan biriyle görüşmek ,Diyarbakır’daki öğrenim kurumlarından mezun olmak, Diyarbakır’da yerleşmiş olmak gerekir. Bunlardan birine sahip olmak yeterlidir. Vakıf Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek değerden az olmamak koşuluyla, vakıf amacına uygun hizmetler için bağışta bulunmak. Biz Diyarbakırlılar ; sadece demokrasiye bağlıyız ve "Yurtta sulh Cihanda sulh" anlayışına inanan insanlarız.

Şimdi de kısaca sizlere 2017 hedeflerimizi paylaşmak istiyorum;
Bu yıl yapmayı düşündüğümüz aktivite ve projeler özetle;

* 14 Ocak, Ctesi günü yapılacak Basın Toplantısıyla da uygulanmasi kararlaştirilan bu projeler Mersin kamuoyu ile paylaşılacak.
* 21 Ocak, Ctesi , saat 13.00 da Vakifta geniş katilimli bir " Dostluk Buluşmasi" gerçekleştirilecek.
* Şubat - Protokol ziyaretleri yapılacak ve Yeni üye girişleri yapılıp Kadınlar ve Gençlik Komiteleri aktive edilecek.
* Hükmetin Diyarbakır dahil 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri projesi için Mersin de Karacadağ Kalkınma Ajansı katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir.
* Mart - Diyarbakır ziyareti gerçekleştirilecek ve iş insanları ortak yatırım için B2B yapacaklar.
* Nisan-içinde DİTAV MERSİN 'in ilk kez yayınlamaya karar verdiği periyodik " DİYARBAKIRIN SESİ" okuyucuyla buluşacak.
* Mayıs -Mersinde " DİYARBAKIR DOSTLUK GECESİ" düzenlenecek.
* Haziran -Ankara Genel Merkez başta olmak üzere tüm Diyarbakır Vakfı Şubeleri Ortak toplantısının Mersinde düzenlenmesi sağlanacak.
* Temmuz - iş dünyasının taleplerine uygun bir yurt dışı gezisi düzenlenecek.
* Ağustos- 2017-18 dönemi için burs uygulaması yeniden başlatilacak.
* Eylül -Derginin 2.sayisinin dağıtımı başlayacak.
* Ekim -Diğer Şubeler ziyaret edilecek.
* Kasım -Vakıf YK ve üyelerine dönük kişisel gelişim eğitimleri başlatilacak.
* Aralik- Kamuoyuna yönelik genel maksatlı eğitimler ( Kişisel Gelişim, Dış Ticaret, Girişimcilik , İngilizce vb) başlatilacak.
DİYARBAKIR VAKFI MERSİN , yeni YK ile birlikte birbirine guvenen bir takımin bireyleri olarak ; yepyeni bir ruhla "Sosyal Sorumluluk Projelerine " imza atmaya istikrarlı şekilde devam edecektir.’ İfadelerini kullandı. 
 

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2018, 00:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner219

banner140

banner234

banner227

banner256

banner259

banner232

banner257